Мова | Язык

Оцінка запального потенціалу філерів гіалуронової кислоти шляхом вимірювання вивільнення IL-8 з прилипаючих макрофагів

Автор: Професор Кенінг Б., 2016 (завантажити статтю)

АКТУАЛЬНІСТЬ

Було встановлено і задокументовано, що гіалуронові кислоти (ГК) зазвичай вважаються безпечними. Однак повідомлялося про деякі побічні ефекти, такі як припухлість та набряк, які зазвичай вважаються небажаними явищами негайного типу, але в деяких випадках бувають сповільненими, а також про виникнення запалення. Такі небажані явища пов’язані із
запальним процесом.

Гострі/хронічні запальні реакції характеризуються вивільненням специфічних медіаторів запалення з клітин імунного ефектора. Поліморфно-ядерні нейтрофіли (ПМН) та макрофаги є найважливішими ефекторними клітинами у гострих запальних процесах, а їх медіатори активно беруть участь у розвитку хронічних запальних процесів.

До групи таких медіаторів входять численні інтерлейкіни, що належать до сімейства цитокінів, деякі є прозапальними, інші протизапальними. Хемокіни, що походять від хемотаксичних цитокінів і що свідчать про їх типову функцію хемотаксису імунних клітин, представлені, зокрема, інтерлейкінами-8 (IL-8), прозапальними хемокінами, які залучають нейтрофіли.

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ

Вплив продукції Perfectha, Sinclair Pharma та 9-ти різних зразків філерів гіалуронвої кислоти на вивільнення інтерлейкінів-8 із приєднаних макрофагів, що можна сприймати як відображення потенційного запального ефекту і, отже, асоціювати з ризиком виникнення побічних ефектів після ін’єкції (набряк та/або припухлість), було проаналізовано. Всі продукти філерів ГК випробувалися як в нерозведеній формі, так і в різному розведенні; контрольні проби включали позитивний контроль з використанням ліпополісахариду (ЛПС) та негативний контроль з використанням пептидоглікану (ПГ), обидва компоненти було випробувано при різних концентраціях.

ЛПС, основний компонент зовнішньої мембрани грамнегативних бактерій, спричиняє пошкодження тканин та шок шляхом активації моноцитів та макрофагів, а також подальшого вивільнення численних прозапальних цитокінів. Пептидоглікан (ПГ) є основним компонентом поверхневих структур клітин грампозитивних бактерій. Він вбудований у відносно товсту клітинну стінку і зазвичай ковалентно приєднується до інших полімерів, таких як ліпопротеїни та ліпотейхоєві кислоти.

Продукти філерів ГК додавали в культуру клітин на 48 годин при 37°C. Рівні вивільнених інтерлейкінів вимірювали на супернатанті клітинної культури за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА), експерименти та вимірювання методом ІФА проводились тричі.

РЕЗУЛЬТАТИ

Результати показали, що ЛПС індукує дуже високий рівень вивільненого IL-8 залежно від дози. Пептидоглікан не індукує вивільнення IL-8, як очікувалося.

Продукція Perfectha, Sinclair Pharma індукує дуже низький рівень вивільнення IL-8, близько 50пг/мл, що свідчить про відсутність запального ефекту в обраних експериментальних умовах (ртсунок 1).

9 різних зразків філерів гіалуронової кислоти індукують різні рівні вивільнення IL-8, що свідчить про наявність запального ефекту різної вираженості в обраних експериментальних умовах (рисунок 2).

ВИСНОВКИ

Згідно з отриманими результатами реакція на шкірі через наявність фагоцитів повинна бути мінімальною для всіх продуктів лінії Perfectha, Sinclair Pharma. Зміни складу продуктів можуть змінити реакцію фагоцитів. Склад розчинника для гіалуронану може впливати на реакцію фагоцитів на різні продукти на основі гіалуронану. Зміни у чутливості фагоцитів індивідуумів можуть змінити реакцію фагоцитів на різні продукти.

Подпишитесь на наши
обновления

    Ваші дані прийняті!

    Ми зв'яжемося з вами якнайшвидше.

    На головну